روشهای اندازه گيری گراند (ادامه )

با سلام
در قسمت قبل توضيحاتی در مورد روش اندازه گيری ۶۰٪ داده شد و بيان گرديد که اين روش
جرء بهترين روشها می باشد و برای بررسی درستی اندازه گيری پيشنهاد ميگردد که ميله
وسط را به اندازه ۱۰٪ متراژ کل به دو طرف در امتداد خط مستقيم جابجا کنيم يعنی اگر
فاصله کلی را ۲۰ متر در نظر گرفته ايم و فاصله ميله وسط ۵/۱۲ متر است در فاصله ۱۰ متر
و ۱۵ متر از ميله اصلی نيز اندازه گيری کنيم اگر متوسط اندازه گيريها با اندازه اوليه حدود
هم باشد يعنی تقريبا اين اندازه گيری درست است و اندازه گيری متاثر از ميدانهای ديگر
نبوده است و قابل اطمينان می باشد .
لازم به ذکر است که اندازه گيريها به شرطی درست است که ميله ها در يک امتداد و
يک سطح باشد و اختلاف ارتفاع باعث بيشتر نشان دادن اندازه نشان داده شده (اندازی
گيری شده *) از مقدار واقعی است و بسته به اختلاف ارتفاع موجود با اندازه به دست
آمده در ضريب ۶/۰ الی ۹۵/۰ ضرب گردد تا مقدار صحيح به دست آيد
با تشکر   
نویسنده : محمد رضا رضائي نژاد ; ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸۱

روشهای اندازه گيری گراند

سلام عليکم
برای اندازه گيری مقاومت الکتريکی زمين بايد با استفاده از يک منبع جريان ٫ جريانی را به
زمين تزريق کنيم و اين جريان در مسيرهای مختلفی در لايه های زمين به صورت شعاعی
پخش ميشود و گراديان ولتاژی در زمين ايجاد ميکند با اندازه گيری ولتاز و تقسيم آن بر جريان
تزريق شده در واقع مقاومت را ميتوانيم داشته باشيم و برای اين کار از روشهای مختلفی
استفاده ميشود که يکی از اين روشها ۶۲٪ می باشد

روش ۶۲٪ برای اندازه گيری گراند
در اين روش که معمولا بهترين و مطمئن ترين روش است با استفاده از دستگاه ارت سنج
سه سيمه به اين نحو عمل ميکنيم که محل اتصال وسيم کوتاه سبز و با اس (E(X
به عنوان نقطه ارسال جريان و اندازه گيری ولتاژ به صورت مشترک ميباشد و انصال(S(Y
که با رنگ آبی و طول متوسط است جهت اندازی گيری ولتاژ در ميانه مسير می باشد و
محل اتصال آخر که به عنوان مسير بسته شدن جريان می باشد و با علامت (H(Z
و با رنگ قرمز و بيشترين طول می باشد
اتصال E را به گراند اجرا شده وصل ميکنيم معمولا طول سيم قرمز يا H
20 متر يا ۴۰ متر است و و سيم آبی را در فاصله ۶۲٪ اين فاصله قرار ميگيرد
يعنی ۵/۱۲ متری يا ۲۵ متری قرار ميگيرد
بقيه در صفحه بعد   
نویسنده : محمد رضا رضائي نژاد ; ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸۱