استانداردFAA

سلام
گراند تجهيزات ارتباطي بر اساس استاندارد FAA
Department of Transportation Federal Aviation Adminitration Standard
اين استاندارد اجرای سيستم گراند برای تجهيزات مخابراتی را به شرح ذيل بيان می نمايد
۱- هر يک از سيستمهای برق گير ؛ ارت تابلوهاي AC ؛ ارت سيستمهاي DC ؛ نول ترانس
و قسمتهای فلزی ساختمان دارای ميله زمين يا چاه مستقل باشد
۲ - شينه اصلی جهت هر يک از موارد فوق برای چند سيستم به صورت جداگانه وجود
داشته باشد و با سيم حداقل ۷۰ ميليمتر مربع به سيستم گران خودش وصل باشد
۳- چاهها يا سيستمهای گراند مربوط به هر مورد با سيم ۱۲۰ ميليمتر مربع و در
عمق ۷۰ سانتيمتری به هم وصل شود تا از اختلاف پتانسيل و ايجاد جرقه گوشه ای
جلوگيری شود
با تشکر
  
نویسنده : محمد رضا رضائي نژاد ; ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٢

سيستم گراند RF

سلام
با عرض پوزش از تاخير در ارئه مطلب
بعضي وقتها اندازه زمين الكتريكي اجرا شده پايين است مثلا حدود يك اهم ولي بايد
توجه داشته باشيم كه اين مقاومت اندازه گيري شده حالت DC دارد و اين زمين براي
سيستمهاي با فركانس بالا مانند گراند فيدر فرستنده هاي مخابراتي داراي امپدانس
بالايي باشد و اين امپدانس بالاي زمين بالاي ايجاد اختلاف ولتاژي در ورودي سيستم
و ايجاد نويز و برگشي موج مي گردد ۰
براي رفع اين مشكل كارهاي زير پيشنهاد مي گردد
۱- سيم گراند بايد تا حد امكان كوتاه باشد و ترجيحا كوتاهتر از يك چهارم طول موج
بالاترين فركانس كاركرد باشد
۲- از سيمهاي با مقطع با حدود ۱۲۰ براي اتصال به ميله هاي گراند و سيستم شعاعي
استفاده شود
۳- از چندين سيم زمين موازي كه هر كدام به سيستم گراند جداگانه وصل است
استفاده شود
۴- با توجه به اينكه RF فقط از سطح هادي انتقال پيدا مي كند در صورت استفاده
از چاه براي گراند بهتر است صفحه مسي داراي لبه گنكره اي باشد

با تشكر   
نویسنده : محمد رضا رضائي نژاد ; ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٢