طرحي جهت مناطق كوهستاني (قسمت دوم (

سلام
با توجه به مطالب يادداشت قبلي طي يك هفته با شركت توليد كننده بنتونيت اكتيو
و آزمايشگاه سنجش شوري خاك روي مسئله بنتونيت و نحوه تركيبات آن و تاثير در
مقاومت الكتريكي آن كار كردم و بالاخره تركيب مناسب را بدست آوردم و در دنباله آن
مجبور شدم تمام كارهاي انجام شده قبلي را از زير خاك بيرون بكشم و طرح جديد را اجرا
كنم اين طرح به اين صورت بود كه كانالي به صورت مستطيل به عمق ۷۰ سانتيمتر اجرا
كرديم در جاهاي مورد نظر حفره هايي به عمق ۱۵۰ سانتيمتر و قطر ۵ ساتيمتر حفر شد
مفتول مسي به قطر شش ميليمتر از مس با خلوص بالا به صورت پيوسته در كانالها و
حفره ها قرار داديم و داخل حفره و داخل كانال را دوغاب بنتونيت ريختيم با
استفاده از تركيب دو مستطيل اجرا شده به صورت راس به راس و يك كانل مستقيم
مقدار مقاومت زير سه اهم بدست آمد كه خدا را شكر بعد از گذشت ۲ سال و زير بار
رفتن سيستم هنوز مشكلي ايجاد نگرديده است ۰
علت استفاده از مفتول مسي يك پارچه اين بود كه اولا هدايت الكتريكي بالايي به
خاطر خلوص مس داشتيم و بعد اينكه حرارت و ايجاد اتصالات با جوش كاري باعث بالا
رفتن مقاومت الكتريكي آن ميگرديد ۰
حفر حفره هاي به قطر ۵ سانتيمتر كه با بنتونات پر شده باعث اين مسئله گرديد
قطر هادي از شش ميليمتر مفتول به خاطر هدايت بالاي بنتونيت بيشتر از اندازه
موثر گردد يعني قطر اكتيو جهت تخليه حدود معادل قطر مفتول مس سه ساتيمتري عمل كند
با تشكر
  
نویسنده : محمد رضا رضائي نژاد ; ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸۱