مشکل

سلام عليکم

من در اجرای گراند در يک منطقه کوهستانی به مشکل برخوردم که طرحهای مختلف

نتوانست جوابگو باشد بعد بررسی متوجه شدم که سنگ منطقه دارای هوازدگی

و توخالی است به نحوی که هنگام اجرای گراند مسطح يکی از سوراخهايی که

دارای مفتول مسی بود و اطراف آن با نصف سطل دوغاب بنتونيت بايد پر می شد

۱۷ سطل دوغاب در آن ريختيم تا پر شد و يا بعد از اجرای کامل گراند و صاف کردن

منطفه با خاک آب که روی سطح می ريختيم آب در مناطقی در يک سوراخ برای

مدت طولانی فرو می رفت . در نهايت مثل اينکه در زير سطح فاصله هوايی

وجود دارد و اين فاصله باعث افزايش مقاوت مسير می شود و گراند که طبق طرح

بايد حدود ۵/۲  اهم در ايد بالای ۹  اهم است . از دوستان تقاضا دارم اگر کسی

راه حلی به نظرش می رسد برای اينجانب بفرستد .

 

  
نویسنده : محمد رضا رضائي نژاد ; ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸۳