مشكلات اجراي گراندی در مناطق كوهستاني

سلام
اخيرء مشكلی در اجرای گراند منطقه ي کوهستانی برايم رخ داده براينات توضيح می دهم
منطقه مورد نظر دارای زمينی شنی و در تركيب با سنگ است و اين باعث شده که مسير
اندازه گيری دارای زمينی با شن با فاصله هوايی باشد و يا درواقع مسير تخليه الکتريکی
دارای مقاومت بالا باشد گروه مجری گراند چندين چاه و شبکه سطحی اجرا گرده اند ولی
در باز اندازه به دست آمده بالای مقدار تععين شده که زير سه اهم است می باشد
يعنی هرچه چاه يا شبکه اجرا کرده ايم مقاومت زياد کاهش نيافته است چون مشکل در
مسير تخليه (يا اندازه گيری ) است طرح من برای رفع مشکل گود برداری زمين در يکی از
مسيرها و جايگزينی آن با خاک کشاورزی است و اين باعث می شود که ما مسير تخليه با
مقاومت پايين داشته باشيم . ممکن است سئوال شود مقاومت مسيرهای ديگر تغيير نمی کند
درست است ولی چون منظور تخليه جريان الکتريکی است و جريان در حالت مقاومت موازی
(که زمين الکتريکی نيز نوعی مقاومت موازی است ) از مسير با مقاومت کمتر عبور می کند
بنابراين اندازه به دست آمده در اين مسير نشان دهنده مقاومت واقعی زمين است .
خواهشمند اگر پيشنهادی دز اين زمينه داريد مطرح بفرمائيد .
با تشکر

/ 0 نظر / 14 بازدید