لزوم اجراي گراند جهت سايتهاي كامپيوتري

سلام
اجرای سيستم گراند با مقاومت پايين باعث ميشود تا علاوه بر حفاظت سيستم در برابر
اثرات ناشی از صاعقه باما دارای يک نقطه صفر مناسب به عنوان بيس سيستم داشته
باشيم و با توجه به حساس بودن تجهيزات کامپيوتر نوسانات برق که در سيستم شبکه
برق ما فراوان وجود دارد اثرات کمتری داشته باشد ضمنا ولتاژ برگشتی از زمين نيز
نداشته باشيم
با تشکر

/ 0 نظر / 13 بازدید