سلام
با توجه به اهميت مسئله زمين الكتريكي در وسايل مخابراتی و کامپيوتری در نظر دارم
مقداری در اين مورد بحث و تبادل با علاقه مندان داشته باشم و مقداری از مشکلات
و تجربيات خودم را برای شروع مطرح کنم تا زمينه بحث باز شود ۰
با تشکر

/ 0 نظر / 12 بازدید