مشخصات گراند مناسب


گراندی مناسب است که دارای مشخصات زير باشد


۱- از لحاظ مقاومت الكتريكي زير نيم اهم باشد
۲- از لحاظ خوردگي حداقل تا ۳۰ سال كاركرد داشته باشد
۳- مقاومت الكتريكي آن به مرور زمان كاهش يافته يا حداقل ثابت بماند

براي به دست آوردن شرايط فوق بايد از موادي جهت انطباق خاك استفاده كنيم
يكي از اين مواد كه من در پروژه هاي مختلف با آن كار كرده ام و جوابي خوبي
داده است و حتي در يكي از محلهايي كه اجرا كرده ام بعد از ۱۱ سال با بيرون
آوردن ميله هاي مسي آن هنوز مانند مس دست اول بود ماده اي معدني به نام
بنتونيت از كه با عملياتي روي آن مقاومت الكتريكي آن پايين آمده و براي
كار مناسب است - توضيح بنتونيت را در مطلب بعدي ارائه مي دهم
با تشكر

/ 0 نظر / 10 بازدید