چرا بايد سيستمها را گراند كرد

دلايل استفاده از زمين الكتريكي براي كليه دستگاههاي برقي به شرح زير است يكي
حفاظت افراد از اضافه ولتاژ ناشي از اتصال سيم برق به بدنه دستگاه
اين مورد تاكنون باعث مرگ بسياري از افراد گرديده است
يكي از مواردي كه من به ياد داري خانمي در خانه مشغول شستشوي توالت در
منزل خود بوده زماني كه با شلنگ آب رادياتور شوفاژ را ميشويد دچار برق گرفتگي
مي شود بعد از بررسي متوجه ميشوند كه برق شهر از طريق ترموستات شوفاژ اتصال
بدنه پيدا كرده و چون سيستم داراي زمين الكتريني نبوده و لوله داراي مقاومت بالاي
۱۰ اهم بوده است اين مسئله باعث ايجاد ولتاژ روي لوله گرديده و چون جريان كشيده شده
از فيوز كمتر از جريان مجاز فيوز كه ۲۵ آمپر مي باشد بوده است ولتاژ باعث مرگ
اين خانم گرديده است ۰ علت اصلي مسئله مقدار مقاومت بالاي مسير لوله هاي شوفاژ
بوده است شما اگر مقاومت الكتريكي بالاي ده اهم داشته باشيد با محاسبه ساده ۲۲۰/۱۰
به نتيجه ۲۲ آمپر مي رسيد كه اين جريان كمتر از جريان محاز فيوز ۲۵ آمپر است
اين خانواده كه داراي خانه شيك بوده اند و هزينه زيادي براي تجملات به عمل آورده
بودند مي توانستند با هزينه اي در حدود زير مبلغ ۵۰۰۰۰۰ريال از اين حادثه جلوگيري
نمايند

/ 0 نظر / 14 بازدید